Děvín-Kotel-Soutěska / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska o rozloze 377,79 ha se nachází zhruba v polovině cesty mezi městy Mikulov a Hustopeče, na pravém břehu řeky Dyje, zde svázané vodní nádrží Nové Mlýny. Předmět ochrany: Významné vrcholy Pálavy se stepními společenstvy. Udávaná nadmořská výška je od 280 do 555 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.5. 1946 s platností od 10.5. 1946 (vyhláška 1946-05-10-8.963/1-VII, Okresní správní komise Mikulov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pavlovské kopce (17b), geomorfologická jednotka: Mikulovská vrchovina (IXA1).

Jedná se o nádherné území, součást CHKO Pálava, dominantu širokého okolí. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: starček celolistý,hvozdík Lummitzerův, dvojštípek hladkoplodý, hlaváček jarní, písečnice velkokvětá, kosatec písečný, kosatec nízký, divizna brunátná, rozrazil vídeňský, kyčelnice devítilistá, . Z živočišných druhů jsou uváděni: poštolka obecná, rorýs obecný, dudek chocholatý, kudlanka nábožná, chrobák hladký, chrobák velký, bělozubka bělobřichá, klíště obecné, netopýr pestrý, zedníček skalní, drobnička žebernatá, ovsenka žebernatá, kuželovka skalní, užovka hladká, ještěrka zelená, kobylka sága, husa polní, husa běločelá, orel mořský. Celá oblast je velice hezká, rozhodně stojí za návštěvu. Má snad jedinou vadu na kráse a to je příliš mnoho návštěvníků.


Sklizený vinohrad nad Horními Věstonicemi.
1
Střední novomlýnská nádrž pohledem přes sklizený vinohrad nad Horními Věstonicemi.
2
Informační cedule Pod Martinkou.
3
Pěšina ve stínu stromů Pod Martinkou.
4
Podzimní pěšina Pod Martinkou.
5
Barvy nastupujícího podzimu v severozápadní části chráněného území.
6
Skalní útvar Velký špunt pohledem odspoda.
7
Horolezci na Martince.
8
Vodní nádrž Nové Mlýny – střed pohledem z pod Martinky.
9
Akáty se pozvolna zbarvují do souladu s nastupujícím podzimem.
10
Akáty Pod Martinkou za nastupujícího podzimu.
11
Modrozelené podzimní kouzlo mezi akáty Pod Martinkou.
12
Zažloutlé akátové listí pod skalním zubem.
13
Velký Špunt v plné kráse.
14
Skalní hřeben na východ porostlý travou.
15
Podzimní barevná kombinace různého listí.
16
Vzývající je taková hezká skalní věž.
17
Výhled na jih přes CHKO P8lava.
18
Severozápadní výhled z Pálavy přes cíp Horních Věstonic na Horní Mušovskou nádrž.
19
Jablečný pahýl a stopa po letadle na sytě modré obloze.
20
Okouzlující bodlák.
21
Pěšina ve svahu.
22
Klikatící se pěšina trochu loukou, trochu sadem, trochu křovím.
23
Pastorkův lom.
24
Úřední cedule na jižní hranici chráněného území.
25
Drobná sakrální stavba pod Pastorkovým lomem.
26
Nakloněná boží muka.
27
Obnažené javorové kořeny.
28
Nastupující podzim se javoru dotkl dříve, buk ještě drží zeleň.
29
Padlý javorový list se vtipnou dírkou.
30
Jasan v Soutěsce.
31
Turistické rozcestí Soutěska.
32
Informační cedule NS Děvín.
33
Malebné skály v Soutěsce.
34
Lehce schodovitá cesta Soutěskou.
35
Výhled přes balvan dolů do Soutěsky.
36
Vnitřní soutěska na Pálavě, to je jedna velká romantika.
37
Podzimní barvy Pálavy okořeněné bělmem vápencových skal.
38
Písečná květena Pálavy.
39
Osamělý hnědorudý javorový list na bílém balvanu.
40
Soutěska odshora dolů, je to nádherný pohled.
41
Trojice vápencových špičáků.
42
Vedení vysokého napětí vede i přes Pálavu.
43
Železobetonový sloup elektrického vedení s odbočkou.
44
Pohled Soutěskou dolů k Novomlýnské přehradní nádrži.
45
Stolová hůrka? Kdepak, to je pouhý optický dojem.
46
Půl Soutěsky ve stínu, půl Soutěsky pod slunečním svitem.
47
Cesta pod vrcholem Děvína.
48
Kolem vrcholu Děvína je jakási menší náhorní plošina.
49
Modrožlutá podzimní romantika pod Děvínem.
50
Televizní vysílač Mikulov – Děvín.
51
Čtverhranný betonový sloup nedaleko vrcholu Děvína poněkud zkresleným pohledem.
52
Vyhlídkové místo Děvín s názornou cedulí.
53
Vodní nádrž Nové Mlýny jako na dlani, pohled z vrcholu Děvín. Obec vlevo: Horní Věstonice, obec vpravo: Dolní Věstonice.
54
Hráz přes vodní nádrž Nové Mlýny spojuje obce Dolní Věstonice a Strachotín. Vede tudy mj. Svatojakubská cesta.
55
Stín na křoví vypadá nicotně oproti výhledu na vodní nádrž Nové Mlýny.
56
Čtverhranný betonový sloup nedaleko vrcholu Děvína pohledem odspoda.
57
Severní pohled od vrcholu Děvína přes menší ostroh.
58
Informační cedule k naučné stezce Děvín.
59
Zřícenina věže hradu Děvičky.
60
Erozivní pěšina na hrad Děvičky.
61
Na hradě Děvičky se opravovalo, ale o tom, že jde o opravu zdařilou, by se dalo s úspěchem pochybovat.
62
Stěna zříceniny hradu Děvičky se zdá býti uměle dostavěnou v době, kdy už goticky nemyslel asi žádný zedník.
63
Obec Pavlov pohledem z hradu Děvičky.
64
Střílna hradu Děvičky byla, jak vidno, necitlivě opravována.
65
Zřícenina hradu Děvičky, zvaného německy Maidenburg.
66
Cihelný sklep hradu Děvičky.
67
Jedna díra modré nebe, druhá díra modrá voda. Takový kouzelný pohled můžeme zažít na hradě Děvičky.
68
Kouzelný pohled z hradu Děvičky přes vodní nádrž Nové Mlýny. Obec vzadu, to jsou Šakvice.
69
Cesta z hradu Děvičky k Dolním Věstonicím.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 02.02.2020 17:58:55 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Betlém (6 km) | Dolní mušovský luh (6 km) | Pouzdřanská step - Kolby (9 km) | Plačkův les a říčka Šatava (9 km) | Skalky u Sedlece (11 km) | Paví kopec (12 km) | Úvalský rybník (14 km) | Kameníky (14 km) | Knížecí les (15 km) | Přísnotický les (16 km) | Rendezvous (17 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!