Malá Voda / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Malá Voda o rozloze 3,49 ha se nachází na pravém břehu řeky Moravy zhruba 1 km na západ od města Litovel v okrese Olomouc. Je součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Předmět ochrany: Přírodní rameno řeky Moravy v nížinném úseku vodního toku s projevy charakteristickými pro neregulovaný vodní tok. Říční meandry se hustě za sebou zařezávají do břehů různého typu, od vysokých po ploché nízké. Součástí toku Malá Voda jsou i břehové porosty se zastoupením bylinného, keřového a stromového patra, které jsou biotopem rostlinných a živočišných druhů vázaných na vodní tok. Udávaná nadmořská výška je od 225 do 230 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.2. 1990 s platností od 15.3. 1990 (vyhláška 1990-02-28-vyhláška, Okresní národní výbor Olomouc). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bouzovská pahorkatina (71a), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o vodní území podle umělého vodního toku Malá voda, u kterého je třeba ocenit přirozenou inteligenci stavitelů, kdy bylo dáno vodě proudit téměř v meandrech a tím zachovat vnitřní strukturu vody jako živé. Nutno podotknout, že v napřímených vodních tocích a přímých kanálech se stává voda mrtvou, přestože může být relativně čistou. O tom, že se jedná o tok umělý, svědčí skutečnost, že se počíná z pravého břehu řeky Moravy o několik km výše, poblíž Templu, je tedy také možné, že byl využito přirozené rameno k vybudování takovéhoto náhonu s nižšími náklady. Je tu velice krásně, přístup sem je od Litovle snadný a na své si tu mohou přijít zejména rybáři a milovníci nížinných vod.


Pěšina vedoucí od Litovle k Malé Vodě.
1
Jsou období, kdy Malá voda má vyšší průtok, než řeka Morava.
2
Malá voda je kopaný kanál po pravém břehu řeky Moravy.
3
Na břehu Malé vody.
4
Starší vývrat po zásahu motorovou pilou.
5
Odraz jarního Slunce v hladině umělého vodního kanálu Malá voda.
6
Zátiší od Malé vody.
7
Včelí úly na levém břehu Malé Vody.
8
Malá Voda je sice tok uměle vyhloubený, ale ještě v dobách, kdy se všeobecně cítila energie vody, která napřímením toku vyprchává, mění se její krystalická struktura a stává se mrtvou. To voda, která se klikatí, je ve svém přirozeném prostředí a je živá, přestože nemusí vytékat z pohádkové studánky.
9
Pravobřežní niva řeky Moravy u Malé vody.
10
Květnové Slunce ve vodní hladině.
11
Poněkud maskovaný produktovod přes Malou vodu.
12
Úřední cedule je krapet utopená ve křoví.
13
Malá Voda přitéká do Vrapače.
14
Pěšina od Malé vody podél Vrapače k řece Moravě.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:31:03 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Vrapač (do 2 km) | Hejtmanka (2 km) | U Senné cesty (2 km) | U Zámecké Moravy (2 km) | Novozámecké louky (3 km) | Geologické varhany (4 km) | Třesín (4 km) | Pod Templem (4 km) | Litovelské luhy (4 km) | U přejezdu (4 km) | U spálené (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!