Úvalský rybník / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Úvalský rybník o rozloze 12,61 ha se nachází zhruba 4 km na západ od města Valtice, v sousedství městské části Úvaly, nedaleko státní hranice Česká republika - Rakousko v okrese Břeclav. Předmět ochrany: Mokřadní biotop údolní nivy malého vodního toku s rybníkem a bohatým výskytem obojživelníků, mezi nimi zejména evropsky významného druhu kuňky obecné, který plní funkci hnízdiště mokřadních ptáků a stanoviště významných společenstev rostlin a bezobratlých živočichů, s velmi početným zastoupením zvláště chráněných druhů. Udávaná nadmořská výška je od 193 do 202 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 29.5. 2014 s platností od 1.8. 2014 (nařízení 2014-05-29-29/2014, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Milovicko-valtická pahorkatina (17c), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1).

Jedná se o soustavu 7 rybníků s jedním dominantním, který se nachází nejseverněji. Informační cedule a veřejně přístupné zdroje uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: prustka obecná, orobinec širokolistý, vrba bílá, topol osika. Z živočišných druhů jsou uváděni: kuňka obecná, ropucha zelená, skokan štíhlý, skokan skřehotavý, čolek obecný, rosnička zelená, blatnice skvrnitá, chřástal vodní, rákosník velký, potápka malá, moták pochop, moudivláček lužní, krutihlav obecný. Je sem dobrý přístup, je tu hezky, kaplička Matky Boží posiluje pozitivní vliv místa, zkrátka stojí za to se sem podívat.


Silnice od Úval k rybníku, křížená vedením vysokého napětí.
1
Úřední cedule při příchodu od Úval.
2
Louka mezi rybníky.
3
Rákos dříve posečený, jak vánočka poskládaný.
4
Kousek slunečního svitu mezi rákosím.
5
Podzimní barvy u rybníků nastupují s malým zpožděním.
6
Zelený rákos vůči modré obloze.
7
Nesourodá změť vodního křoví.
8
Nízké ostružiní mezi rákosím a to vše zalité podzimními slunečními paprsky.
9
Chmel se obtáčí a žene do výšky.
10
Chmel v nižších vrstvách.
11
Vodní stromoví s chmelem vůči nádherné modři podzimní oblohy.
12
Ojedinělé šípky tu spíše musíme hledat.
13
Jeden z Úvalských rybníků.
14
Pokud není ochrana rákosím, je rybník vystaven větrům o poznání více.
15
Souvislý pás rákosí vypadá udržovaně.
16
Rozsypávající se doutník.
17
Velice ozdobný doutník.
18
Fialový jetel se vyjímá na zelené louce.
19
Všudypřítomný řebříček.
20
Za rákosím je rybník.
21
Včelka na starčeku.
22
Slunce za rákosím na nádherně modré obloze dokresluje podzimní romantický den.
23
Kuňka v trávě je vcelku nenápadná.
24
Lavička s výhledem na rybník.
25
Jeden z Úvalských rybníků.
26
Úvalské rybníky, to je soustava 7 rybníků, spíše menších.
27
Toho času již nějakou dobu vypuštěný jeden z Úvalských rybníků.
28
Takovýto doutník si už asi nikdo do obýváku jako ozdobu nepřinese.
29
Kopretina drží květ ještě v půli října.
30
Zvonkům ubývá květů sil.
31
Houževnatý plevel se najde úplně všude.
32
I houževnatý plevel může být podzimem krásně zbarvený.
33
Otázka pro začínající botaniky: Vidíme stromy, nebo keře?
34
Silniční výhybna.
35
Vrba bílá je snadno k rozeznání i z dálky.
36
Vlnitá osika.
37
Zpola uschlá vrba bílá.
38
Uschlé větve vrby bílé.
39
Včelka ještě v půli října sbírá pyl z květů.
40
Velice sytě žlutý javorový list je skutečně barevně výrazný.
41
Poněkud méně nápadná krtina.
42
Bezové křoví je již téměř opadané.
43
Vypuštěný rybník.
44
Dvojí vrstva houští.
45
Mezi rybníky je vzorně posekáno.
46
Místo kolem kapličky Matky Boží.
47
Kaplička Matky Boží ve stínu lípy.
48
Úřední a informační cedule na hrázi tu největšího rybníka.
49
Hráz s lípou.
50
Hráz největšího z Úvalských rybníků.
51
Bláto vypuštěného rybníka pod hrází.
52
Bláto vysychá rychle a tak tvoří praskliny.
53
Největší z Úvalských rybníků není vypuštěn celý, loviště ještě vodu má.
54
Detail dočasného bahnitého břehu s nazelenalou vodou.
55
Kamenný val hráze rybníka v době vypuštění.
56
Zbytky vody u hráze rybníka.
57
Ostružina se mezi kameny hráze nedávno vypuštěného rybníka má čile k životu, zajisté též dočasného.
58
Původní tok potoka zůstává i ve vypuštěném rybníce.
59
Kamenná hráz rybníka v místě, kde je kámen nezbytný.
60
Zpevněné břehy pod kamennou hrází rybníka.
61
Trubkový propustek kamennou hrází rybníka zajišťuje průtok původního potoka.
62
Tak trochu lužní porosty ve spodní severní části chráněného území.
63
Pořádný odlomek suché vrby s chorošem.
64
Bělající listy ve vlhkém prostředí naznačují plíseň.
65
Lehce prohnutý kmen osiky.
66
Dva druhy topolů.
67
Listy se zelenají, jako by ani nebyla půlka října.
68
Bodláčí je v půli října ještě stále dost živé.
69
Zajímavý úkaz, kdy celý povrch roští potáhl poros chmele.
70
Zelený chmel vůči modré obloze.
71
Oblouková severní hranice chráněného území.
72
Úřední cedule u severní hranice chráněného území.
73
Betonové zábrany nad propustkem.
74
Silnice k Úvalskému mlýnu na sever od chráněného území.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 08.12.2020 16:05:12 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Paví kopec (2 km) | Kameníky (3 km) | Skalky u Sedlece (4 km) | Rendezvous (6 km) | Františkův rybník (11 km) | Děvín-Kotel-Soutěska (14 km) | Ranšpurk (19 km) | Cahnov - soutok (20 km) | Betlém (20 km) | Dolní mušovský luh (20 km) | Stibůrkovská jezera (21 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!