Kameníky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Kameníky o rozloze 6,62 ha se nachází zhruba 6 km na západ od města Valtice, v blízkosti městské části Úvaly, jinak též 5 km jižně od obce Sedlec, nedaleko státní hranice Česká republika - Rakousko v okrese Břeclav. Předmět ochrany: Xerotermní společenstva suchých stepních trávníků, zejména evropsky významné prioritní stanoviště 6240 Subpanonské stepní trávníky a evropsky významné stanoviště 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, s řadou ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin, na něž jsou vázány význačné druhy bezobratlých živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 264 do 292 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 3.10. 2013 s platností od 1.1. 2014 (nařízení 2013-10-03-10/2013, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Milovicko-valtická pahorkatina (17c), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1).

Jedná se o mírně členitou jihovýchodní stráň se zmenšujícím se klonem. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: koniklec velkokvětý, hvězdnice chlumní, sasanka lesní, třešeň křovitá, len žlutý. Z živočišných druhů jsou uváděni: kudlanka nábožná, hnědásek černýšový, vřetenuška třeslicová. Je to místo zvláštní svojí polohou, kdy vidíme do širokého okolí na moravskou i rakouskou stranu. Turistické atrakce bychom tu nenašli, ale místo stojí za návštěvu laskavého člověka.


Kameníky od severovýchodu.
1
Pole oseté ozimem u severovýchodní hranice chráněného území Kameníky.
2
Úřední cedule u severovýchodní hranice chráněného území.
3
Slunce za úřední cedulí, i tak může vypadat romantika.
4
Pohled do polí na severovýchod od Kameníků.
5
Uschlé popadané větve.
6
Lišejníky žijí na padlých větvích.
7
Hvězdnice při podzimním ústupu ze slávy.
8
Hloží za vnějším hraničním znakem chráněného území.
9
Ledabyle pohozená mikina v chráněném území, ano i takové scenérie lze spatřit.
10
Mobilní napajedlo.
11
Růžek ovčí ohrady.
12
Mezník v takovém vydání může být pro srandu divokým králíkům.
13
Mikulov pohledem z Kameníků.
14
Z Kameníků je vidět mikulovský zámek, Svatý kopeček i Pálava.
15
Podle plodů je hloží živé, ač to tak na první pohled vypadat nemusí.
16
To by mohl být jestřábník.
17
Nevýrazný hřeben s řídkým křovím.
18
Nahodile ležící hrouda v trávě.
19
Řebříček se udrží dlouho do podzimu.
20
Není to obyčejná budka, je to ...
21
Pupava snáší dobře sucho, zde dosti časté.
22
Terénní nerovnosti při vrcholu.
23
Hloží na hřebeni.
24
Jmelí na hloží až tak často k vidění nebývá.
25
Podzimní barva listí.
26
Jako by tu byl zaječí pelíšek.
27
Ovčí ohrada.
28
Balvan erozi a lišejníku podléhající.
29
Ptačí zob vůči modré obloze.
30
Rozhraní mezi polem a trávou je i hranicí chráněného území.
31
Cesta mezi vinohradem a polem. V dálí leží rakouské území.
32
Úřední a informační cedule k chráněnému území Kameníky u jihozápadní hranice.
33
Oblouk zpevněné cesty u jihozápadní hranice chráněného území s Pálavou v dohledu.
34
Pohleďme přes moravské vinohrady a cestu do dáli na rakouské kopečky.
35
Vinohrady sem patří jako zadnice na nočník.
36
Plastový mezník zhruba v poločase rozpadu.
37
Houští, to je ráj drobného ptactva.
38
Úřední cedule v jihozápadním cípu chráněného území.
39
Zpevněná cesta mezi vinohradem a chráněným územím.
40
Křoví je tu ponejvíce zastoupeno hložím v různých fázích života.
41
Ojedinělá třešeň.
42
Mrtvé bezové křoví.
43
Přes terénní nerovnosti Kameníků můžeme spatřit Mikulov a Pálavu.
44
Šípků tu mnoho neroste, jsou však velice zdravé.
45
Vnější hraniční znak chráněného území sice stojí, ale jeho smysluplnosti by se dalo pochybovat.
46
Zde jsou Kameníky planinou, sem tam keř živý, tu zase mrtvý.
47
Jižní část chráněného území.
48
Nesečená louka v jižní části Kameníků.
49
Úřední a informační cedule v jihovýchodním cípu chráněného území.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 08.12.2020 15:48:32 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Úvalský rybník (3 km) | Paví kopec (3 km) | Skalky u Sedlece (4 km) | Rendezvous (8 km) | Františkův rybník (14 km) | Děvín-Kotel-Soutěska (14 km) | Betlém (20 km) | Dolní mušovský luh (20 km) | Ranšpurk (21 km) | Cahnov - soutok (21 km) | Pouzdřanská step - Kolby (23 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!