Cahnov - Soutok / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Cahnov - Soutok o rozloze 15,04 ha se nachází uprostřed rozsáhlého luhu na pravém břehu řeky Moravy, v srdci soutoku s řekou Dyjí, v přítomnosti říčky Kyjovky, zhruba 8 km jižně od obce Lanžhot v okrese Břeclav. Předmět ochrany: Starý lužní prales s bohatým podrostem a avifaunou. Udávaná nadmořská výška je od 152 do 153 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 19.12. 1949 s platností od 28.12. 1949 (vyhláška 1949-12-19-172.995/49-IV/1, Ministerstvo školství, věd a umění). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval (18a), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Nádherné lužní území, dobře přístupné, i když poněkud odlehlé. To co lze spatřit v ramenech Kyjovky, to patří k tomu hezkému, co potětí oči milovníků lužních krás. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: dub letní, platan úzkolistý, lípa malolistá, javor babyka, morušeň obecná, vidlečka lesní, ostřice lesní, ostřice hubená, sasanka pryskyřníkovitá, vrba bílá. V každém případě se dá doporučit k návštěvě.


Takto oslněni říjnovým Sluncem můžeme přijet od severu k národní přírodní rezervaci Cahnov – soutok.
1
Plot odděluje vlastní chráněné území od zbytku luhu.
2
Pohleďme do koruny jednoho z mnoha přítomných habrů.
3
Uražený strom se ještě snaží o život.
4
Seník oproti národní přírodní rezervaci.
5
Pohled za plot na malou lužní louku.
6
Informační cedule u plotu.
7
Ztrácející se padlý strom.
8
Zajímavý tvar padlé větve, mechem obrůstající.
9
Podzimní Slunce kouzlí v lužním prostředí.
10
Kolem chráněného území protéká jedno z mnoha ramen říčky Kyjovky, zd poněkud zaplněné padlými stromy.
11
Dřevokazné larvy úřadují.
12
Spodek ve stínu, vršek zalitý Sluncem.
13
Tlející pata stále stojícího stromu.
14
Odlesk Slunce v jednom z ramen Kyjovky.
15
Přes rameno Kyjovky je možné přejít po mnoha přirozených mostech.
16
Za silnicí podél chráněného území se nachází další rameno Kyjovky.
17
Charakter všech okolních ramen Kyjovky je velice podobný.
18
Vyplavená říční škeble.
19
Lužní louka uprostřed chráněného území.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:32:48 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Ranšpurk (3 km) | Františkův rybník (9 km) | Stibůrkovská jezera (11 km) | Rendezvous (15 km) | Úvalský rybník (20 km) | Skařiny (20 km) | Kameníky (21 km) | Paví kopec (22 km) | Skalky u Sedlece (23 km) | Stupava (25 km) | Očovské louky (28 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!