Litovelské luhy / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Litovelské luhy o rozloze 347,51 ha se nachází uvnitř CHKO Litovelské Pomoraví, na levém břehu řeky Moravy, téměř přiléhá k východní části města Litovel v okrese Olomouc. Předmět ochrany: Přirozená lesní společenstva rozsáhlého komplexu lužních lesů s celou škálou lesních typů v závislosti na míře ovlivnění půdního profilu spodní i povrchovou vodou s mimořádně bohatým výskytem ohrožených druhů organismů. Udávaná nadmořská výška je od 227 do 231 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 15.6. 1994 s platností od 15.6. 1994 (vyhláška 1994-06-15-2/94, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o dobře přístupný levobřežní luh řeky Moravy, přes který vede několik solidních cest, vhodných pro pěší a cyklisty. Informační cedule udává přítomnost těchto rostlinných druhů: dub letní, javor babyka, jilm vaz, sněženka podsněžní, bledule jarní, dymivka dutá, česnek medvědí, kopřiva dvoudomá. Živočišné druhy: žabonožka sněžní, listonoh jarní, skokan štíhlý, ropucha obecná, rosnička zelená, ondatra pižmová, hryzec vodní, rejsec vodní, bobr evropský, ledňáček říční, pisík obecný, strakapoud prostřední, strakapoud malý, datel černý, zlatohlávci, krasci, tesaříci, roháč obecný, nosorožík kapucínek.


Lesní cesta od města Litovel Litovelskými luhy.
1
Pohled do koruny jednoho z bezpočtu místních buků.
2
Hlemýžď přestal závodit a usadil se na kůře dubu.
3
Slunce si hledá cestu pro své paprsky přes husté lužní listí javoru babyky.
4
Miniaturní mělká vyschlá tůňka.
5
Lužní porosty dosahují běžně výšky člověka, mnohdy jej však značně převyšují.
6
Vyschlé koryto občasného lužního toku.
7
Kolem některých dubů se udrží světlo dokonce i v luzích.
8
Hlavní toky řeky Moravy je jaksepatří nespoutaného lužního charakteru.
9
V přirozeném prostředí řeky Moravy vidíme, jak padlé kmeny zůstávají dočasnou součástí toku.
10
Řeka Morava uprostřed luhů svými porosty jasně naznačuje, kudy se valí vyšší vody.
11
O kouzelná zákoutí není na řece Moravě nouze, ovšem pohledem člověka spoutaného svým vnitřním citem s vyššími principy.
12
Zde jsou hezky vidět lužní patra.
13
Prodírat se nespoutanými luhy, to není pro civilizací zhýčkané jedince ani snad myslitelné.
14
Most přes řeku Moravu v Litovelských luzích.
15
Pohled proti proudu řeky Moravy, po pravici přírodní rezervace Litovelské luhy.
16
Pohled po proudu řeky Moravy, po levici přírodní rezervace Litovelské luhy.
17
I toto je řeka Morava, v místech u přírodní rezervace Litovelské luhy.
18
Nalezneme tu bezpočet podobných slepých ramen a ramínek, některá jsou plná života viditelného, jiná, co zarůstají pak života méně viditelného.
19
Lužní křižovatka, přes přírodní rezervaci Litovelské luhy vedou jakžtakž zpevněné cesty.
20
Mostek přes jedno z bezpočtu slepých ramen.
21
Třídvorecký dub, tedy jeho torzo.
22
Díky zásahu člověka zde, dále od řeky Moravy, můžeme vidět monotónní porosty a také zarůstající cestu mezi nimi.
23
Excelentní lávka přes slepé rameno řeky Moravy, jen račte přejít.
24
Úžasně čistá voda navzdory bahnu.
25
Topoly bílé se vyjímají svou barvou mezi duby, oba druhy stromů jsou v luzích přirozené.
26
Je méně vody, proto můžeme projít po místech, kde to po většinu roku není možné.
27
Lužní naplaveniny, to je směs bahna a větví a nezřídka také civilizačních odpadků.
28
Kouzelná změť kořání a větví.
29
Netýkavky žláznaté se dobývají na mechem obrostlý kmen stále stojícího stromu.
30
Dutina ve stromu od ptačího zobáku.
31
Cesta jako když střelí.
32
Třezalky již jsou po období, kdy je bylo vhodné sbírat.
33
Lužní louka ve východní části chráněného území.
34
Informační cedule u východní hranice chráněného území.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:31:08 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území V Boukalovém (3 km) | Malá Voda (4 km) | Ramena řeky Moravy (4 km) | U Senné cesty (5 km) | Vrapač (5 km) | U Zámecké Moravy (6 km) | Hejtmanka (6 km) | U přejezdu (6 km) | Kenický (6 km) | Novozámecké louky (6 km) | Pod Templem (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!