Kenický / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Kenický o rozloze 11,36 ha se nachází na pravém břehu řeky Moravy, poblíž obce Hynkov v okrese Olomouc. Předmět ochrany: Zajištění ochrany a trvalého vývoje lesního společenstva lužního lesa v nivě řeky Moravy s přirozeným záplavovým režimem. Udávaná nadmořská výška je 220 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 15.6. 1994 s platností od 15.6. 1994 (vyhláška 1994-06-15-5/94, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o pěkné lužní území uvnitř CHKO Litovelské Pomoraví. Přístup sem je od Hynkova poměrně snadný. Je tu co k vidění, jen se někdy dá obtížně vyznat v tom, co je vlastně Morava a co Malá voda, které rameno kam ústí a vůbec v té vodní změti. Ovšem k návštěvě se to tu dá doporučit v každém případě, lužní krásy tu mají neopakovatelné kouzlo.


Cesta kolem chráněného území vede také podle levého břehu Malé vody, pravobřežního kanálu řeky Moravy.
1
V luzích, jako je třeba Kenický, najdeme velké množství medvědího česneku.
2
Hezký lužní úkaz, nalomený strom padlý v slepém rameni.
3
Vývrat v živém rameni řeky Moravy.
4
Pravobřežní živé rameno řeky Moravy.
5
Z náplavu ční pahýly jak ulomené, tak i uříznuté.
6
Pravobřežní náplav u pravobřežního živého ramene řeky Moravy.
7
Na jedné straně se usazuje všechno, co voda přináší a na druhé straně voda mění břeh.
8
Živá jarní zeleň v Litovelském Pomoraví.
9
Spadlý strom tvoří dočasnou lávku přes pravobřežní živé rameno řeky Moravy.
10
Řeka Morava přijímá zpět pravobřežní živé rameno.
11
Lužní pěšina podle pravobřežního živého ramene řeky Moravy.
12
Řeka Morava v sousedství chráněného území Kenický.
13
Lidé odpad odhodí, voda odpad na větvích usadí.
14
Někde řeka vypadá menší, ale nenechme se zmást.
15
Na jaře luhy kvetou nejenom žlutě.
16
Pěšina přes chráněné území Kenický po pravém břehu řeky Moravy.
17
Zajímavý most přes řeku Moravu v sousedství chráněného území Kenický.
18
Stavby tu najdeme hned dvě, úřední ceduli a zajímavý most přes Moravu.
19
Slepé rameno v nitru chráněného území Kenický.
20
Cesta po jižní hranici chráněného území Kenický.
21
Malá voda tvoří společně s cestou jižní hranici chráněného území Kenický.
22
Vesnice Hynkov je nejbližší obcí k chráněnému území Kenický.
23
Žabincem zakryté slepé rameno v nitru chráněného území Kenický.
24
Pokus o lužní výsadbu, jejíž úspěch bude založen na včasném zakořenění.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:40:41 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Panenský les (do 2 km) | Ramena řeky Moravy (do 2 km) | Daliboř (2 km) | Kurfürstovo rameno (3 km) | V Boukalovém (3 km) | Častava (4 km) | Litovelské luhy (6 km) | Plané loučky (7 km) | Bázlerova pískovna (8 km) | Malá Voda (10 km) | Vrapač (11 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!