V Boukalovém / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka V Boukalovém o rozloze 1,77 ha se nachází uvnitř CHKO Litovelské Pomoraví, na levém břehu řeky Moravy, zhruba půl km západně od obce Střeň v okrese Olomouc. Předmět ochrany: Mokřadní biotop vzácných rostlinných a živočišných druhů. Udávaná nadmořská výška je 225 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 20.11. 1992 (vyhláška 1992-11-20-vyhláška, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Zábřežsko-uničovský úval (72), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o malé lesní území, které se nikterak zvlášť neodlišuje od svého bezprostředního okolí. Jeho nalezení není hned, ale dá se zorientovat podle kraje lesa a blízkosti hlavní železničí trasy. K vidění je tu mimo jiné zajímavé kořání.


V Boukalovém je malé lesní území.
1
Koruny stromů v horkém létě.
2
Mechem obrostlý kořen.
3
Slunce prosvítá skrz listy buků.
4
Pokřivené kořání.
5
Duby jsou v okolí časté.
6
Slunce osvítilo padlý kmen, mechem obrostlý.
7
Křivé kořání svědčí o přítomnosti něčeho ničícího v blízkém okolí.
8
Malá louka uprostřed lesa.
9
Po tomto lesním okraji můžeme přijít k chráněnému území V Boukalovém od obce Střeň.
10

Počet fotografií: 10 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:31:27 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Ramena řeky Moravy (2 km) | Litovelské luhy (3 km) | Kenický (3 km) | Panenský les (5 km) | Daliboř (6 km) | Kurfürstovo rameno (6 km) | Malá Voda (7 km) | Častava (7 km) | U Senné cesty (8 km) | Vrapač (8 km) | U Zámecké Moravy (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!