Louky v České Čermné / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Louky v České Čermné o rozloze 3,35 ha se nachází poblíž místního hřbitova na jižním okraji obce Česká Čermná v okrese Náchod. Předmět ochrany: Přirozené a polopřirozené v ČR ohrožené nebo ustupující luční mokřadní společenstva (Polygono-Cirsietum palustris, Caricetum goodenowii, Cirsietum rivularis, Caricetum rostratae, Caricetum gracilis). Biotop silně ohroženého druhu rosnatky okrouhlolisté. Zdroj fytogenofondu pro rekonstrukci podobných lučních porostů v oblasti Orlické podhůří. Pramenno-mokřadní území jako část krajiny významné pro udržení ekologické stability v celém katastrálním území České Čermná. Udávaná nadmořská výška je od 533 do 543 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 16.12. 1993 s platností od 1.2. 1994 (vyhláška 1993-12-16-7, Okresní úřad Náchod). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Orlické podhůří (59), geomorfologická jednotka: Podorlická pahorkatina (IVB3).

Jedná se o mokrou až podmáčenou louku s pramennou oblastí malého potoka. Na první pohled tu nic zvláštního nespatříme, ale na ten druhý můžeme vnímat druhovou rozmanitost lučního kvítí. Je to takové obyčejně hezké.


Poněkud vykostěná informační cedule na okraji louky. Čest zachraňuje aspoň úřední cedule.
1
Tak trochu utopená úřední cedule v louce s vysokou trávou.
2
Ohrada pro pastvu je tvořená dřevěnými kůly a páskou.
3
Zvonička s márnicí u hřbitova v České Čermné, ležící v sousedství chráněného území.
4
Kůl v louce není to samé co kůl v plotě.
5
Louka v České Čermné je spíše podmáčená.
6
Retenční pás na louce v České Čermné.
7
Stromořadí na kraji louky v České Čermné.
8
Květ jeřábu.
9
Louka tvoří velmi mělké údolí.
10
Luční mokřadní květena.
11
Pučící smrkové výhonky.
12
Mladá smrková větévka.
13
Různé zeleně smrkových větévek.
14
Mladé březové větvičky.
15
Mokrá louka znamená plno bahnitých tůní.
16
Úřední cedule na louce.
17
Zábradlí nad propustem do mokré louky.
18
Cedule celá nakřivo vedle trojité břízky.
19
Mokřadní květena, snad jde o kosatec.
20
Jakoby tu vše bylo tak nějak nakřivo.
21
Skupina bříz.
22
Hřbitov v České Čermné leží v sousedství chráněného území.
23
Skruž v louce jakási mokřadní studna.
24
Jen málo rozeznatelná pěšina mokřadem.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:07:47 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Březinka (3 km) | Peklo (3 km) | Rašelina (4 km) | Hořečky (10 km) | Pod Vrchmezím (10 km) | Sedloňovský vrch (11 km) | Bukačka (12 km) | Rybník Spáleniště (13 km) | Dědina u Dobrušky (14 km) | Kačenčina zahrádka (14 km) | Skalecký háj (14 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!