Miroslavské kopce / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Miroslavské kopce o rozloze 30,84 ha se nachází v jižním sousedství města Mirolav v okrese Znojmo. Předmět ochrany: Vzácné zbytky druhově bohatých rostlinných a živočišných společenstev skal a stepních trávníků na slepencovém podkladě v nejjižnějším cípu Bobravské vrchoviny. Udávaná nadmořská výška je od 234 do 297 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 23.7. 2004 s platností od 15.8. 2004 (vyhláška 2004-07-23-454/2004 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Bobravská vrchovina (IID2).

Jedná se o několik kopců s remízky, loukami a stepí na slepencovém podloží, to celé obklopené poli a vinohrady. Informační cedule a veřejně přístupné zdroje uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: slivoň trnka, hloh jednosemenný, ptačí zob obecný, svída krvavá, řešetlák počistivý, brslen evropský, mahalebka obecná, kostřava žlábkatá, sveřep vzpřímený, strdivka sedmihradská. Z živočišných druhů jsou uváděni: kudlanka nábožná, zlatohlávek uherský, okáč ovsový, okáč kostřavový, ještěrka obecná, strnad luční, ťuhýk obecný. Místo je to skutečně hezké území s mnoha výhledy do širokého okolí a jistě stojí za navštívení.


Miroslavské kopce pohledem od východ od osady Kašenec.
1
Strniště na východ od Miroslavských kopců.
2
Polní cesta mezi strništi, v pozadí Miroslavské kopce.
3
Esíčko polní cesty východně od Miroslavských kopců.
4
Úřední a informační cedule u východní části chráněného území.
5
Obsekané křoví.
6
Výhled na strniště.
7
Uschlá větev, uschlá tráva, živé květy.
8
Dá se tu malinko popíchat.
9
Řebříček je všudypřítomný a má také léčivé účinky.
10
Hadinec tu žije, ale je na něj sucho.
11
Menší třešeň.
12
Posečená louka, jen seno nikdo nechce.
13
Cesta, louka, křoví vinohrad a ještě remízek.
14
Informační cedule Naučná stezka Miroslavské kopce.
15
Vinohrad je jistě zajímavý, všimli jste si však Pála v pozadí?
16
Jedna podoba lesního slunce za živomrtvým akátem.
17
Druhá podoba lesního slunce za živomrtvým akátem.
18
Akátové listy s bílými skvrnami.
19
Jedna ze stepních částí chráněného území.
20
Jedna z mnoha úředních cedulí.
21
Stepní charakter místa nelze zpochybnit.
22
Pálava pohledem z Miroslavských kopců přes vinohrad.
23
Průnik slunečního pásu mezi dosti suchými křovinami.
24
Najdeme tu také dost zelených stromů.
25
Tento uražený kmen mezi akátovými listy akátem spíše nebýval.
26
Prohnutá třešeň.
27
Šípkové trny vypadají zlověstně.
28
Ku straně se klonící malá borovice.
29
Při pohledu do koruny borovice je jasné, že do výšky se nepožene, spíše bude sílit.
30
Borová šiška zajímavě spadlá.
31
Východní výhled do krajiny.
32
Dobře viditelné rozhraní mezi loukou a stepí.
33
Akátový remízek za povadlým elektrickým ohradníkem.
34
Ojedinělý květ vlčího máku.
35
Cesta mezi akátovým sadem a oploceným vinohradem.
36
Úřední a informační cedule za cípem pole s nanejvýš zralou pšenicí.
37
Jedna z cest přes Miroslavské kopce.
38
Hromádka sena svému osudu ponechaná.
39
Balvan v louce ležící, pak malý lán pšenice stojící a poté jeden z Miroslavských kopců.
40
Balvan se zdá být zbytkem slepence v jistém stupni rozkladu, podpořeném mimo jiné lišejníky.
41
Průchod mezi remízky.
42
Menší lán zralé pšenice mezi Miroslavskými kopci.
43
Šípky jsou počátkem července ještě zelené.
44
Pěšina lánem pšenice mezi Miroslavskými kopci.
45
Úřední a informační cedule a ještě vnější hraniční znak chráněného území. Tedy kšandy a opasek, aby bylo turistovi jednoznačně zřejmé. Inu, jsme stát...
46
Vnější hraniční znak chráněného území oproti blankytné letní obloze.
47
Dvojice proklatě nízko říznutých pařezů.
48
Hromádky sena pozvolna se ztrácející.
49
Stavba tato již asi potřebná není, tak ji pohlcuje vegetace.
50
Ulita po hlemýždi se rozkládá velice pomalu.
51
Rozmanitost Miroslavských kopců.
52
Mladý akátový solitaire.
53
Bělásek na hadinci.
54
Zdá se, že turista dopil, tedy spotřeboval, zahodil a dále nezájem. Vzpomene si vůbec někdy na Miroslavské kopce, nebo to bude stejné i se vzpomínkami?
55
Pohled přes kvetoucí trávu na blankytnou letní oblohou z pozice ležícího střelce.
56
Pohled shora na halu letiště Miroslav.
57
Travnatý výběžek do křoví.
58
Zahozený kanystr kdoví od čeho vlastně… Lide vzbuď se!
59
Krmítko pro zvěř při hranici chráněného území.
60
Romantika letního dne.
61
Zarůstající průchod mezi remízky.
62
Vegetace jakoby začínala pohlcovat úřední ceduli.
63
Větší hromádka sena u cesty.
64
Západní výhled z Miroslavských kopců.
65
Hala letiště Miroslav.
66
Přepadově řešená ocelová nádrž na dešťovou vodu je jistě technicky zdařilá, ale fakt by to chtělo údržbu...
67
Letu zdar coby letištní nápis.
68
Toho dne mírně foukalo.
69
Pohled od Miroslavi k letišti.
70
Tak trochu zpevněná polní cesta.
71
Cesta vstupuje do lesíku.
72
Akáty tu jsou větší.
73
Kdosi tu pálil ohýnek, což je v takovém suchu na pováženou.
74
Sytá zeleň keříku v zajetí suché trávy.
75
Rozhraní louky a akátového lesíka.
76
Na západ od Miroslavských kopců.
77
Vinohrady pod Miroslavskými kopci jsou rozsáhlé.
78
Miroslavské kopce od západu.
79
Cesta mezi vinohrady.
80

Počet fotografií: 80 | Poslední aktualizace: 08.12.2020 16:14:03 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Štěpánovský lom (3 km) | U Michálka (6 km) | Žebětín (19 km) | Betlém (21 km) | Plačkův les a říčka Šatava (21 km) | Dolní mušovský luh (21 km) | Údolí Oslavy a Chvojnice (23 km) | Přísnotický les (24 km) | Pouzdřanská step - Kolby (24 km) | Bezourek (25 km) | Knížecí les (25 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!