Daliboř / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Daliboř o rozloze 5,60 ha se nachází na pravém břehu řeky Moravy mezi obcemi Štěpánov a Skrbeň v okrese Olomouc. Předmět ochrany: Soubor lučních a mokřadních společenstev s výskytem typických i vzácných a ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Udávaná nadmořská výška je 220 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 20.11. 1992 (vyhláška 1992-11-20-vyhláška, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Poté ještě došlo k 1 přehášení 1.9. 2006 s platností od 1.10. 2006 (nařízení 2006-09-01-2/2006, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Je to takové menší lužní území v nitru CHKO Litovelské Pomoraví, ne příliš odlišné od svého okolí. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: violka slatinná, kosatec sibiřský, pryšec kosmatý, bukvice lékařská, koromáč olešníkový, jarva žilnatá, čertkus luční, olešník kmínolistý, srpice barvířská, svízel severní, rozrazilů dlouholistý, žluťucha lesklá. Z živočišných druhů jsou uváděni: otakárek fenyklový, batolec duhový. Prostředí je tu poměrně hezké, přístupnost pěšky či na kole je také solidní. Pro milovníky lužních scenérií lze toto místo doporučit k návštěvě.


Jaro se pomalu probouzí i v Daliboři.
1
Topol sám s ještě nezelená, ale střechy v jeho okolí ano.
2
Malý lužní palouček v Daliboři.
3
Řeka Morava v sousedství chráněného území Daliboř.
4
Klikatící se přirozený most přes řeku Moravu u Daliboře.
5
Bílé květy ohlašují deroucí se jaro.
6
Oblouk cesty přes nivu v Daliboři.
7
Zjara se nová vegetace dere přes tu starou.
8
Borovici příliš často v luzích nespatříme.
9
Jaro v Daliboři se teprve chystá.
10
Na okraji lužního lesa lze rozeznat ohradu.
11
Výsadba stromků v Daliboři.
12
Příjezd k chráněnému území Daliboř.
13
Jaro se v Daliboři projevuje odspoda.
14
Pohled do koruny jednoho z habrů v Daliboři.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:40:36 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Panenský les (do 1 km) | Kurfürstovo rameno (do 1 km) | Častava (2 km) | Kenický (2 km) | Ramena řeky Moravy (4 km) | Plané loučky (5 km) | V Boukalovém (6 km) | Bázlerova pískovna (6 km) | Litovelské luhy (8 km) | Malá Voda (12 km) | Na skále (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!