Panenský les / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Panenský les o rozloze 18,79 ha se nachází na pravém břehu řeky Moravy poblíž obce Hynkov v okrese Olomouc. Předmět ochrany: Cenná společenstva zaplavovaného lužního lesa přirozeného charakteru. Udávaná nadmořská výška je 220 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 20.11. 1992 s platností od 20.11. 1992 (vyhláška 1992-11-20-3/92, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se spíše menší lužní území, součást CHKO Litovelské Pomoraví, ne příliš odlišné od luhů v okolí. To však nic neubírá na jeho kráse. Procházka pod habry je však možná spíše jen mimo období činnosti komárů, kterých tu je opravdu dost. Dá se doporučit k návštěvě nejen pro milovníky lužních krás.


Úřední cedule, jako by se opírala o stromy.
1
Pravotočivý oblouk řeky Moravy s lužní výsadbou.
2
Pařez na pravém břehu řeky Moravy po motorové pile.
3
Dílo bobra na pravém břehu řeky Moravy.
4
Toho času vyschlé slepé rameno Moravy v Panenském lese.
5
Slepé rameno Moravy jen s trochou bahna.
6
Slepé rameno Moravy s tak malým množstvím vody, že ani neumožní důstojný život rybám.
7
Lužní cesta kolem slepého ramene přes Panenský les.
8
Cesta přes luh, Panenský les.
9
Podrost v Panenském lese se již začal zelenat.
10
Vývrat v Panenském lese.
11
Choroše vezmou zavděk i habrem.
12
Ostrůvek v řece Moravě u Panenského lesa.
13
Morava jako by chtěla ukrajovat Panenskému lesu.
14
Úřední cedule při vstupu do chráněného území Panenský les.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:40:49 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Daliboř (do 1 km) | Kurfürstovo rameno (do 2 km) | Kenický (do 2 km) | Častava (2 km) | Ramena řeky Moravy (3 km) | V Boukalovém (5 km) | Plané loučky (5 km) | Bázlerova pískovna (6 km) | Litovelské luhy (8 km) | Malá Voda (11 km) | Na skále (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!